Koeviljelyt 2012

PORUTAKU-hankkeen koeviljelyt toteutettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Rovaniemen toimipisteessä Apukassa kesällä 2012. Rehuja testattiin Lapin ammattiopiston opetusporotarhan yhteyteen rakennetulla testikentällä talvella 2013.

MTT/Apukassa tuotettiin kesällä 2012 testirehuja porojen rehutesteihin kevät ja syysadoilta kaavakuvan mukaisesti. Rehutesteissä selvitetään koko sadon optimointia poroille.

Agrologiopiskelija Mauri Ylisirniö lohkolla A niittopäivänä 25.6.2012 (A1)

Testirehujen ensimmäinen niitto suoritettiin 25.6.2012, jolloin timoteillä ja nurminadalla oli joissakin korsissa tähkä osittain näkyvissä. Apila oli korrenmuodostusvaiheessa. Lohkon A satotaso oli 12 900 kg/ha.

Lohko B niittopäivä 28.6.2012 (B1)

Seuraava kevätsato niitettiin kolme päivää ensimmäisen jälkeen, 28.6.2012. Timoteillä ja nurminadalla oli puolella korsista tähkä/röyhy näkyvissä. Lohkon B satotaso oli 23 200 kg/ha.

Lohkon A syyssatoa niittopäivänä (A2)

Syyssato niitettiin 15.8.2012. Lohkon A satotaso oli 15 100kg/ha.

Lohkon B syyssatoa niittopäivänä (B2)

Myös lohko B niitettiin 15.8.2012. Se oli saanut kasvaa kolme päivää vähemmän kuin lohko A, mutta sen satotaso oli 20 667 kg/ha.

MTT/Apukan Susanna Vanhatalo ja agrologiopiskelija Emmi Anttila keräämässä näytteitä sadosta B1

Jokaiselle sadolle tehtiin kuiva-ainemääritys, botaaninen analyysi sekä laskettiin satotaso. Lisäksi jokaisesta sadosta lähetettiin näytteet kemialliseen analyysiin.

Mtt/Apukan tutkimusmestari Pekka Kalliainen (vas.), PORUTAKU-hankkeen asiantuntija Veikko Maijala ja MTT:n tutkija Antti Hannukkala arvioimassa koeviljelmiä

 

Kiitokset kaikille koeviljelyihin osallistuneille!