Rehutestit 2013

PORUTAKU-hankkeen järjestyksessään toiset rehutestit toteutettiin tammikuussa 2013. Testeissä selvitettiin säilörehun kokonaissadon optimointia poroille. Testien lähtökohtana oli talven 2012 rehutesteissä haarukoidut maittavimmat säilörehun korjuuasteet. Näiden korjuuasteiden perusteella tuotettiin kesällä 2012 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen Rovaniemen toimipisteessä Apukassa säilörehua kahdelta eri korsiintumisasteelta sekä kevät- että syyssadoista. Rehuja testattiin Lapin ammattiopiston opetusporoaidan yhteyteen rakennetulla testikentällä talvella 2013.

Rehutestejä varten koottiin yhteen 32 oletettavasti tiinettä vaadinta. Testiporot lainattiin Lapin ammattiopiston opetusporokarjasta sekä Narkauksen paliskunnasta Petri Jänkälältä.

Poroa pitelemässä agrologiopiskelijat Katja Vuorma ja Janne Mustonen. Pannoittamassa agronomiopiskelija Laura Kylmämaa.

Porot yksilöitiin numeroiduilla pannoilla.

PORUTAKU-hankkeen asiantuntija Veikko Maijala mittaa sarvia. Poroa pitelemässä agrologiopiskelijat Janne Mustonen ja Katja Vuorma.

Poroilta mitattiin sarvet ja niiden kunto ja hampaat luokiteltiin.

Poroja punnitsemassa (vas.) Kia Anttilainen, Katja Vuorma, Veikko Maijala, Petri Jänkälä, Sanna Vinblad ja Kristiina Eira.

Testiporot punnittiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen poropuntarilla.

Loishäätöä suorittamassa eläinlääkäri Nina Pirinen.

Testiporot loislääkittiin.

Janne Mustonen seuraa Niko Näkkäläjärven ja Ville Moilasen poron siirtoa.

Porojen mittaus- ja punnitustulosten perusteella ne jaettiin neljään tasalaatuiseen kahdeksan poron ryhmään.

Pororyhmät nimettiin ryhmiksi A1, A2, B1 ja B2. Kaksi ensimmäistä viikkoa porot totuttelivat testirehuihin. Näiden seurantaviikkojen aikana jokaisesta pororyhmästä poistettiin huonoiten ryhmään soveltuva poro.

Varsinaisten rehutestien alkaessa 28.1.2013 koossa oli neljä kuuden poron ryhmää, joiden yhtäaikainen ruokailu oli varmistettu huolellisella testipororyhmien muodostamisella ja seurannalla.

Testattavia säilörehuja annostelemassa agrologiopiskelijat (vas.) Katja Vuorma, Vili Kurki, Mikko Tuuliainen, Juho Tahkola ja Ville Moilanen

Säilörehuja testataan antamalla jokaiselle testipororyhmälle korsiintumisasteiltaan erilaisia rehuja 10 viikon ajan.

Janne Mustonen ja Ville Moilanen punnitsemassa poroille vietäviä rehuja

Rehut punnitaan ennen syöntiä sekä syömättä jääneiden rehujen osalta.

Juho Tahkola kairaa näytettä rehupaalista. Taustalla seuraamassa (vas.) Joonas Törmänen, Katja Vuorma, Niko Näkkäläjärvi, Vili Kurki ja Marru Kraft

Ennen syöntiä sekä syömättä jääneistä rehuista toimitetaan rehunäytteet rehuanalyysiin.

Ville Moilanen täysrehun jakovuorossa

Täysrehuja testeissä jaettiin 300 grammaa/poro/päivä.

Laura Kylmämaa ja Ville Moilanen tarkkailemassa poroja testikentällä

Rehutesteihin kuuluu porojen päivittäinen seuranta sekä viikottainen punnitus ja kuntoluokitus.

Rehutestit toteutetaan aikavälillä 14.1.2013-25.3.2013. Tuloksia julkistetaan tulevana keväänä.

Kiitokset kaikille rehutesteihin osallistuneille!