Hankeinfo


“PORUTAKU “- Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt – elinkeinon kehittämishanke.

Porutaku-hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman  mukainen porotalouden kehittämishanke, jossa tutkimuksen, neuvonnan ja  elinkeinon edustajien yhteistyöllä luodaan hyviä toimintamalleja  porotalouteen. Hankkeen tavoitteena on erityisesti kehittää elinkeinon  kannattavuutta ja huomioida eläinten hyvinvointiin liittyvät  vaatimukset.

Hankkeessa mallinnetaan porojen ruokinnan, tarhauksen ja kuljetuksen hyvät toimintatavat. Kustannustehokkaan  ja porojen hyvinvoinnin huomioivan lisäruokintamallin luomiseksi  hankkeessa mm. testataan erilaisia rehuja ja kartoitetaan olemassa  olevia lisäruokintamalleja. Hankkeen tuottamat tiedot välitetään  julkaisuilla, teemakoulutuksilla ja tilakäynneillä sekä Internet-sivujen  välityksellä.

Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama ja hallinnoima, sekä  Oulun seudun ammattikorkeakoulun osatoteuttama PORUTAKU-hanke,  toteutetaan Lapin ELY- keskuksen maaliskuussa 2011 myöntämän Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella vuosina 2011-2014.