Rehutestit 2012

Helmi-maaliskuussa 2012 Porutaku-hankkeessa testattiin poroilla neljän eri kehitysasteen säilörehujen syöntiä, sekä silppuroinnin ja täysrehun määrän vaikutusta säilörehun syöntiin.

Hankkeen asiantuntija Veikko Maijala arvioimassa testiporoja

Rehutestejä varten koottiin yhteen 28 oletettavasti tiinettä vaadinta, jotka yksilöitiin numeroiduilla pannoilla. Porot punnittiin, niiltä mitattiin sarvet ja niiden kunto ja hampaat luokiteltiin.  Saatujen tietojen perusteella poroista muodostettiin neljä tasalaatuista seitsemän poron ryhmää. Pororyhmät nimettiin ryhmiksi A, B, C ja D.

Asiantuntija Veikko Maijala arvioi testiporon hampaita

Veikko Maijala, Hannu Jänkälä ja Janne Mustonen mittaavat testiporon sarvet

Kaksi ensimmäistä viikkoa porot totuttelivat testirehuihin. Näiden seurantaviikkojen aikana jokaisesta pororyhmästä poistettiin huonoiten ryhmään soveltuva poro. Varsinaisten rehutestien alkaessa helmikuun 2012 viimeisellä viikolla oli koossa neljä kuuden poron ryhmää joiden yhtäaikainen ruokailu oli varmistettu huolellisella testipororyhmien muodostamisella ja seurannalla.

Porot jaettiin neljään eri aitaukseen testien ajaksi

Jokaisella pororyhmällä oli ruokintakaukalot täys- ja säilörehulle.

Poroilla testattiin neljään eri aikaan korjattua säilörehua, jotka niitettiin kesällä 2011 aikavälillä 22.6.-1.7. Testipororyhmien ruokinta aloitettiin karkeimmasta, eli myöhäisimpään korjatusta säilörehuluokasta, eli luokasta neljä. Siitä siirryttiin kunkin pororyhmän kohdalla asteittain kohti nuorimpana niitettyä, luokan yksi säilörehua. Varsinaiset ruokintatestit kestivät neljä viikkoa (viikko/koeviljelty säilörehuerä).

Pororyhmien ruokinnat poikkesivat toisistaan täysrehun määrän ja säilörehun käsittelyn perusteella. Ryhmille A ja B annettiin täysrehua 300g/poro/päivä ja ryhmille C ja D 700g/poro/päivä. Ryhmille A ja C säilörehu silputtiin ja ryhmille B ja D säilörehu irrotettiin suoraan rehupaalista.

Osa testirehuista silputtiin

Päivittäin poroille jaettavat rehut punnittiin ja kerättiin edellispäivän syömättä jääneet rehut pois. Myös syömättä jääneet rehut punnittiin. Poroille viedyistä sekä poiskerätyistä rehuista otettiin näytteet tarkempaa analysointia varten.

Rehun laadun tarkkailua ja punnitusta suorittamassa agrologiopiskelijat Venla Kanniala ja Jenni Peteri .

Riikka Ylinampa, Veikko Maijala, Jenni Peteri ja Janne Mustonen punnitsemassa nuolukiviä testien päätteeksi.

 Rehutestien 2012 alustaviin tuloksiin voi tutustua täällä.

Kiitos rehutesteihin osallistuneille!

PORUTAKU-hanke kiittää rehutestien toteutumisesta osallistujia MTT/Apukasta, Lapin ammattiopistolta, Rovaniemen ammattikorkeakoululta sekä Narkauksen paliskunnasta!