Monimuotoinen metsä – elinkeinojen yhteinen toimintaympäristö -päivä Pyhätunturilla 29.10.2014

Hankkeet ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä Itä-Lapin ammattiopisto järjestävät yhteistyönä seminaarin teemalla ”Monimuotoinen metsä – elinkeinojen yhteinen toimintaympäristö”

Tilaisuus järjestetään Pyhätunturilla luontokeskus Naavassa 29.10.2014.  

Päivän tavoitteena on esitellä metsien monimuotoisuuden mahdollisuuksia ja hyötyjä eri elinkeinoille sekä vahvistaa kiinnostusta metsien monikäytön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Seminaarissa käsitellään eri elinkeinojen ja metsien monikäytön vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen, sekä pohditaan sitä voiko monimuotoisuus sekä monikäyttö tuoda elinkeinoille lisää hyötyjä. Luvassa on erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen päivä metsistä.

Tervetuloa tutustumaan PORUTAKU-hankkeen infopisteeseen!